Politica de confidentialitate

ANUNTURI IMPORTANTE, in calitate de proprietar si operator al site-ului www.anunturiimportante.ro respecta confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care utilizeaza serviciile si/sau acceseaza site-ul web. In acest sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime.

Date cu caracter personal prelucrate

Conform noului Regulament (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 119(4.5.2016), avem obligatia de a respecta cu strictete dispozitiile legale privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Datele personale pe care le prelucram sunt in principal datele de identificare, date de contact sau alte date personale colectate ca urmare a unor interactiuni cu dvs. / societatea dvs. in calitate de client, potential client, vizitator, partener sau furnizor al societatii noastre, abonat / membru in website internet sau in orice alt context in care dvs. ati oferit datele dumneavoastra.

Procesam datele clientilor in vederea desfasurarii activitatilor de procesare a cererii ofertei, transmiterea de oferte personalizate, publicitate pentru produsele si serviciile noastre. Operam si procesam strict acele informatii sau date personale ce sunt necesare pentru desfasurarea activitatii in conditii optime, pentru a oferi clientilor servicii de cea mai buna calitate.

Categorii de date personale colectate

 Putem prelucra mai multe categorii de date personale, acestea variind in functie de tipul de serviciu, categoria de personae vizate. Prelucram datele de indentificare ale clientilor – nume prenume, numar telefon, adresa de email, numar/serie document de identitate, sexul, datele bancare.

Cat timp sunt pastrate datele cu character personal?

Datele dumneavoastra personale vor fi pastrate de catre www.anunturiimportante.ro pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru a atinge scopurile descrise mai sus si/sau pentru orice alta durata necesara in virtutea obligatiilor legale aplicabile, cum ar fi datele cuprinse in facturile fiscale (stocate pe o perioada de 10 ani conform legislatiei in vigoare).

Transferuri de date in alte tari

Nu ne propunem sa transferam datele cu caracter personal ale persoanelor fizice catre terti situatie in Spatiul Economic European.

Drepturile dumneavoastra  si modul de exercitare ale acestora

Aveti dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal prin trimiterea unui email al adresa contact@anunturiimportante.ro sau ne puteti contacta prin intermediul formularului de contact afisat pe site.

Totodata Furnizorul se angajeaza sa respecte cerintele Regulamentului European 2016/679/UE ("RGDP") si a drepturilor persoanelor fizice, respectiv:

  • Dreptul de a fi informat (art. 12-13): Informarea persoanei vizate cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.
  • Dreptul de acces la date (art.15): Persoana vizata poate solicita acces la datele sale pentru a verifica daca prelucrarea este intemeiata.
  • Dreptul de a rectifica datele( art.16): Persoana vizata poate solicita rectificarea datelor in cazul in care acestea sunt procesate gresit.
  • Dreptul de a fi uitat (art.17): Cand procesarea nu mai este justificata sau cand persoana vizata si-a retras consimtamantul.
  • Dreptul de restrictionare a prelucrarilor(art.18) Persoana vizata poate cere restrictionarea datelor folosite sau a transferului de date.
  • Portabilitatea datelor (art. 20): Persoana vizata are dreptul de a solicita portarea datelor intre Operatori.
  • Dreptul de a face opozitie (art.21): Dreptul persoanei vizate de a face obiectii sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrari

Dreptul de aface o reclamatie

Este dreptul dumneavoastra de a face o reclamatie in cazul in care considerate ca aveti dubii in ceea ce priveste modul cum sunt procesate si securizate datele dumneavoastra personale. Daca doriti sa ne contactati in legatura cu oricare din drepturile dumneavoastra sau sa faceti o plangere in legatura cu modul in care utilizam datele cu character personal, va rugam sa ne contactati pe email contact@anunturiimportante.ro sau utilizand formularul de contact afisat pe site.

Prin prezenta Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, am luat cunostinta de informatiile puse la dispozitie de catre www.anunturiimportante.ro in ceea ce priveste noul Regulament (UE) 2016/679  si am fost informat/a cu privire la drepturile pe care le confera privind protectia persoanelor, prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.